تیم ما

موسسه سامان پندار

هیات مدیره

حمید حسینیان

محمدرضا امیری

۲۱۳۴۵۶۷۸۹۰۸۷۶۵۴۳۲۴۵۶۷

غلامرضا شجری

محمد علی جلالی

احمد ظفر پرنده

شرکای موسسه

احمد ظفر پرنده | رئیس هیات مدیره

مختار موسی پور | شریک

معرفت صالحی | شریک

محسن آل آقا | شریک

علی موسی زاده | شریک

غلامرضا شجری | مدیر عامل و عضوه هیات مدیره

مصطفی هاشمی | شریک

ناصر ایران نژاد | شریک

سید مهدی میرحسینی | شریک

رویا دارابی | شریک

محمدعلی جلالی | نایب رئیس هیات مدیره

اکبر وقار کاشانی | شریک

علی حیدری | شریک

مهدی قنبری | شریک

مهدی معین پور | شریک

محمدرضا امیری بهمن بیگلو | عضو هیات مدیره

حمید حسینیان | عضو هیات مدیره

محمد کاظمی | شریک

غلامحسین ملائی | شریک

کامران سلیمی | شریک

مدیران موسسه

حسن حسن زاده قصاب

محمد حیدری

سعید احمدی زاد

علی اصغر خلفی

جواد شیخ غفاری

امید جعفری

ابوالفضل قربانی

الهه فتحی

توزیع سوابق حرفه ای شرکا

%

اجرایی

%

حسابرسی

تعداد و تفکیک شرکاء و کارکنان

رده سازمانيتعداد نفرات
شريك/Partner20
مدير/Manager8
سرپرست ارشد/Senior Supervisor5
سرپرست/Supervisor4
حسابرس ارشد/Senior Auditor33
حسابرس/Auditor70
كمك حسابرس/Auditor Assistant25
خدمات مالی و حسابداری/Services4
اداری و مالي/Office and Finance18