موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار(حســابداران رسـمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رتبه الف بوده و همچنین رتبۀ موسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه الف است که اطلاعات تکمیلی آن در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

خدمات مشاوره ای مالی و مالیاتی صورتهای مالی تلفیقی وقیمت تمام شده

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی جهت شرکتهای ایرانی و بین المللی

U
حسابرسی مالی و بازرس قانونی شرکتها

انجام حسابرسی مالی و وظایف بازرس قانونی در کلیه شرکتها

حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی

ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود عملیات در چهارچوب اثربخشی ، کارایی و حرفه اقتصادی و انجام حسابرسی داخلی شرکتها بصورت قراردادی و برون سپاری

k
تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

برنامه ریزی و تدوین راهکار لازم و استقرار سیستم بهینه جهت رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی و تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

با ما بیشتر آشنا شوید

در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام قانونی در زمینه ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص حقوقی،موسسه حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار (حسابداران رسمی) توسط سه نفر از حسابداران رسمی شاغل تشکیل یافته است.

تاریخچه

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و پس از كسب مجوز تأسیس از جامعه مزبور طی شماره 13919 به تاریخ 29/2/1381 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات تجاری تهران بعنوان مؤسسه انتفاعی غیر تجاری به ثبت رسید و طی پروانه كار حرفه‌ای صادره از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 721083 مجاز به انجام كلیه خدمات حرفه‌ای مرتبط گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از مؤسسات معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و در گروه “یک” بوده و رتبۀ مؤسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه “الف” می باشد ، همچنین اطلاعات تکمیلی مؤسسه در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

سازمان های مرتبط با ما

وزارت امور اقتصادی و دارایی

انجمن حسابداران خبره ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار

جامعه حسابداران رسمی ایران

Sterling Partners

سازمان حسابرسی

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان خصوصی سازی

سامان پندار روی نقشه

دفتر مرکزی

دفتر شماره ۲

ارتباط با ما

تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نبش عاطفی غربی پلاك 152 برج صبا ، طبقه هفتم ، واحد  71 ، کدپستی: 35976-19679 تلفن: 5-22037213   فکس:  22012264

نشانی دفتر دوم: تهران، خ شریعتی، خ خواجه عبدالله انصاری کوچه شانزدهم، پلاک1 ،  واحد2 ، کدپستی: 84843-16616 تلفن: 22861830   فکس: 22899690

پست الکترونیک:

 Info@samanicpa.com | samanicpa@yahoo.com