موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار(حســابداران رسـمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رتبه الف بوده و همچنین رتبۀ موسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه الف است که اطلاعات تکمیلی آن در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

خدمات مشاوره ای مالی و مالیاتی صورتهای مالی تلفیقی وقیمت تمام شده

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی جهت شرکتهای ایرانی و بین المللی

U

حسابرسی مالی و بازرس قانونی شرکتها

انجام حسابرسی مالی و وظایف بازرس قانونی در کلیه شرکتها

حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی

ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود عملیات در چهارچوب اثربخشی ، کارایی و حرفه اقتصادی و انجام حسابرسی داخلی شرکتها بصورت قراردادی و برون سپاری

k

تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

برنامه ریزی و تدوین راهکار لازم و استقرار سیستم بهینه جهت رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی و تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

با ما بیشتر آشنا شوید

در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام قانونی در زمینه ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص حقوقی،موسسه حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار (حسابداران رسمی) توسط سه نفر از حسابداران رسمی شاغل تشکیل یافته است.

سامان پندار روی نقشه

دفتر مرکزی

دفتر شماره ۲

ارتباط با ما

تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نبش عاطفی غربی پلاك 152 برج صبا ، طبقه هفتم ، واحد  71 ، کدپستی: 35976-19679 تلفن: 5-22037213   فکس:  22012264

نشانی دفتر دوم: تهران، خ شریعتی، خ خواجه عبدالله انصاری کوچه شانزدهم، پلاک1 ،  واحد2 ، کدپستی: 84843-16616 تلفن: 22861830   فکس: 22899690

پست الکترونیک:

 Info@samanicpa.com | samanicpa@yahoo.com