موسسه حسابرسی سامان پندار

ارائه مشاوره مالی و خدمات حسابداری

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار(حســابداران رسـمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رتبه الف بوده و همچنین رتبۀ موسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه الف است که اطلاعات تکمیلی آن (حســابداران رسـمی)در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

خدمات مشاوره ای مالی و مالیاتی صورتهای مالی تلفیقی وقیمت تمام شده

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی جهت شرکتهای ایرانی و بین المللی
U

حسابرسی مالی و بازرس قانونی شرکتها

انجام حسابرسی مالی و وظایف بازرس قانونی در کلیه شرکتها

حسابرسی عملیاتی، حسابرسی داخلی

ارزیابی عملکرد و ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود عملیات در چهارچوب اثربخشی ، کارایی و حرفه اقتصادی و انجام حسابرسی داخلی شرکتها بصورت قراردادی و برون سپاری
k

تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

برنامه ریزی و تدوین راهکار لازم و استقرار سیستم بهینه جهت رعایت استانداردهای حسابداری بین المللی و تهیه صورتهای مالی بر مبنای IFRS

با ما بیشتر آشنا شوید

در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام قانونی در زمینه ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص حقوقی،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) توسط سه نفر از حسابداران رسمی شاغل تشکیل یافته است.

سامان پندار روی نقشه

دفتر مرکزی

دفتر شماره ۲

دفتر شماره ۳

تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی: تهران ، بلوار آفریقا ، نبش عاطفی غربی
پلاک ۱۵۲ برج صبا ، طبقه هفتم ، واحد  ۷۱ ، کدپستی: ۳۵۹۷۶-۱۹۶۷۹
تلفن: ۵-۲۲۰۳۷۲۱۳   فکس:  ۲۲۰۱۲۲۶۴

نشانی دفتر دوم: تهران، خ شریعتی، خ خواجه عبدالله انصاری
کوچه شانزدهم، پلاک۱ ،  واحد۲ ، کدپستی: ۸۴۸۴۳-۱۶۶۱۶
تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰   فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

پست الکترونیک :

Info@samanicpa.org
samanicpa@yahoo.com