بین الملل

موسسه سامان پندار

همکاری با موسسه استرلینگ پارتنرز انلگستان

در تاریخ 29 فروردین ماه 1396 توافق اولیه با موسسه استرلینگ پارتنرز انگلستان با هدف به اشتراک گذاشتن و استفاده از تجربیات بین المللی با محوریت مسایل آموزشی (خصوصا در حوزه IFRS) و خدمات حرفه ای صورت گرفت. در این نشست، شرکاء و مدیران دو موسسه بر انجام همکاری های مشترک در حوزه های آموزش و پیاده سازی IFRS، حسابرسی مالی شرکت های خارجی مقیم ایران، حسابرسی عملیاتی و داخلی، مدیریت ریسک جامع (ERM)، حل دعاوی مالی بین المللی و … تاکید گردید .