نشست صمیمانه شرکاء و مدیران ارشد موسسه حسابرسی سامان پندار و استرلینگ پارتنرز انگلستان در 29 فروردین ماه سال 1396 در محل دفتر موسسه سامان پندار برگزار گردید. هدف اصلی از برگزاری این نشست بررسی امکان همکاری های فی مابین و استفاده از ظرفیت ها ی طرفین در پیش برد اهداف مشترک بود. در جلسه مزبور بر تشریک مساعی و استفاده از تجربیات بین المللی با محوریت مسایل آموزشی (خصوصا در حوزه IFRS) و خدمات حرفه ای تاکید شد. در این نشست، توافق اولیه بین شرکاء و مدیران دو موسسه برای انجام همکاری های مشترک در حوزه های آموزشی و پیاده سازی IFRS، حسابرسی مالی شرکت های خارجی مقیم ایران،  حسابرسی عملیاتی و داخلی، مدیریت ریسک جامع (ERM)، حل دعاوی مالی بین المللی و …  حاصل گردید .