درباره ما، چشم انداز، ماموریت و اهداف

موسسه سامان پندار

با ما بیشتر آشنا شوید

در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و الزام قانونی در زمینه ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی اشخاص حقوقی،موسسه حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار (حسابداران رسمی) توسط سه نفر از حسابداران رسمی شاغل تشکیل یافته است.

تاریخچه

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) در پی انتشار اسامی حسابداران رسمی شاغل توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و پس از كسب مجوز تأسیس از جامعه مزبور طی شماره 13919 به تاریخ 29/2/1381 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات تجاری تهران بعنوان مؤسسه انتفاعی غیر تجاری به ثبت رسید و طی پروانه كار حرفه‌ای صادره از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 721083 مجاز به انجام كلیه خدمات حرفه‌ای مرتبط گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)، از مؤسسات معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و در گروه “یک” بوده و رتبۀ مؤسسه در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در گروه “الف” می باشد ، همچنین اطلاعات تکمیلی مؤسسه در سایت جامعه به آدرس www.iacpa.ir در دسترس می باشد.

ماموریت

  • ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان با هدف ارزش افزایی برای آنها

چشم انداز

  • قرار گرفتن در ردیف بالاترین موسسات حسابرسی از حیث ارایه خدمات مجاز با لحاظ بالاترین استانداردهای ارایه خدمات حرفه ای، در اقتصاد کشور

اهداف

  • توسعه فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی در تمام ارکان جامعه
  • پرورش نیروهای متخصص، و متعهد با بکارگیری الزامات آموزشی مناسب و مستمر
  • اعمال حداکثر الزامات کیفیت از طریق آموزش های مورد نیاز برای کارکنان

 

کتابهای منتشر شده توسط شرکا