تکرار افتخارات پیشین برای سامان پندار: کسب رتبه الف جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه یک سازمان بورس اوراق بهادار

تکرار افتخارات پیشین برای سامان پندار: کسب رتبه الف جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه یک سازمان بورس اوراق بهادار

کسب رتبه “الف” رده بندی جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبه “یک” رده بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار برای سامان پندار رقم خورد . بنا به اعلام جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس مفاد ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، مبنی بر انتشار سالانه...