توافق اولیه سامان پندار با استرلینگ پارتنرز انگلستان

توافق اولیه سامان پندار با استرلینگ پارتنرز انگلستان

نشست صمیمانه شرکاء و مدیران ارشد موسسه حسابرسی سامان پندار و استرلینگ پارتنرز انگلستان در 29 فروردین ماه سال 1396 در محل دفتر موسسه سامان پندار برگزار گردید. هدف اصلی از برگزاری این نشست بررسی امکان همکاری های فی مابین و استفاده از ظرفیت ها ی طرفین در پیش برد اهداف...